Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Detaljna mapa i Beodre i Karlova - XIX vek... Stara i nova teknologija II !!! Obština N. Bečej - isključeni brojovi itne pomoći Zajednička slika, pravoslavni, crkveni tornjova... Di ćeš II ?!? Vratiće se rode... Ljuta lekcija za unuka !!! Eto, ijOpet sam izKritikovan !!! Premijera - Ja, pa ja III !!! Organizovato čišćenje snega II !!! Monopol Telekoma V !!! Gošća iz Bečejskog mozaika ... Mora biti zabeleženo... Kisale stvari... Duva veter kav... Kreno Obštinski sajt... Kod Baba Lize...
 
..., dânima "natraške"...
PriŽivijo sam karonu I ... Karona...,  dvanajsti dan... Karona..., jedanajsti dan... Karona..., deseti dan... Karona...,  deveti dan... Karona...,  osmi dan... Karona..., sedmi dan... Karona..., šesti dan... Karona..., peti dan... Karona..., četvrti dan... Karona..., treći dan... Karona..., drugi dan... Karona..., prvi dan... Jesil obišo šogora ? Išijaz i dalje bole... Rio Tinto i slični..., marš napolje iz Srbije !!! Ko mož, više da popije vinjaka ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...