NovoMiloševačka Slika dana - 29.12.2022

Voda..., nekad i sad...

Voda..., nekad i sad...

    Opis: Dok su još uvek "curili" artejski bunari po selu, kad' se vidi neko, da nosi "šavolj" il' dva "uRuke" il' na "obranicu", znalo se da ide "na bunar"...

    E "ondak" je "sledijo" jedan dugačak "perijod", kad' se voda pila samo iz "vodovoda sevoskog", koji je rađen "počevu" od 1967-me godine. "Brez" obzira, dal' je česma il' slavina "negdi" u "avliju" il' "uKuću", pored je uvek stajalo emajlirano lônče il' čaša "sas" debelim staklom, iz čega se pila voda...

    Od 2014-te, je počela izgradnja, "takoZvate" - "eko česme", u "center" sela, koja navodno "priČišćava" vodu iz "sevoske", vodovodne mreže i to, kako "tvrdidu" i "kemisjki" i "baktrološki" !!!

    "Danaske", kad' na "sokak" vidite da neko nosi prazne, plastične flaše il' balone, o'ma' znâte "di" ide...

    E..., al' evo, skoro, pa mesec dâna ima, kako voda iz njeni' "lûla neCûri", navodno je "renoviradu", pa "posla" analize, će "naNovo" proraditi...

    "Milošefčani" su pobesnili, da "neKažem drukčije, poGotovu" oni što "sas" biciklovima "dođedu sas krajova" sela, pa "vididu" da još "neRâdi" !!!

    "Ondak" samo što se "neČuje" ono: Bep, bep, bep..., "kav" na TV, kad' "počnedu" da "psujedu" vlast i "sevosku" i "obštinsku", pa čak i onu "naSkroz odozGôrena" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora