Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Išijaz... i dalje bole... I cuncuKret je takođe..., jedna od zâraza !!! Po svoj priliki..., poslednji sneg ove godine... Svaka roba, nađe svôg kupca !!! Ništa iz obštinskog budžeta za Dom kulture !?! KaĆemo mâlko nadêvati ? Kolači, a sas madžarskog Božića... Prvi sneg..., u moj rodni sokak... KaĆeš doći, da mi vidiš bebu ? Pozdrav odozGorena !!! Kinder kokoška... Maskenbal USFV T. Pavlović ... Prvi put, negdi i prvo mesto... Prve zrake Cunca ... Otkup mleka poStarom... Kamen temeljac za most II... Teška ludaja... Centar, bivši korzo...
 
..., dânima "natraške"...
Nije lako, napraviti kobajscu !!! Božićni ježić... VešKôrpa, kav jedinice mere !?! Sretan Božić, svim onim, koji danaske slavidu !!! Sretan Badnji i dân i veče, onim koji slavidu !!! Jeste nadzorniče, tačno, dani su sve duži !!! Vlada Brežančić je najbolji sportista 2022-ge !!! Počinje zima, duži dani i kraće noći !!! Tek na svetac, sam uključijo mešinu za sudove !!! E pa mlogo fâla, na podrški i čestitkama !!! Radujte se - danaske nam je 18-ti rođendan !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  IV !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  III !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  II !!! Vaš natzornik NM sajita je - NEPODOBAN  I !!! Pao je prvi sneg !!! Danaske je proradila AftoPerijonica Felix !!! To ste uradili..., prvi i poslednji put !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...