NovoMiloševačka Slika dana - 19.01.2023

Istoria Banatului - Beodra - Akoš Bauer...

Istoria Banatului - Beodra - Akoš Bauer...

    Opis: Već "odâvna" pratim fejsbuk stranicu - Istoria Banatului, koja se bavi našim, starim Banatom, a koji i "danaske" postoji u tri države: "Rumuniju, Madžarsku" i "Srbiju", to jest' AP "Vojvodinu"...

    "Sas" velikim zadovoljstvom pratim njen sadržaj, koji obiluje starim fotografijama il' ilustracijama, koje "bûdidu nostalgiju za starim vremenima...

    Autor stranice je Mircea Rusnac...

    "Kav" što vidite, posl'o sam im fotografiju beodranski' pijaca izmeđ' dva rata, koju je "sas" crkvenog' tornja pravoslavne crkve, "uSliko" ondašnji trgovac "po struki", Akoš Bauer...

    Detaljnije o centru Beodre i "pijaci", možete "viditi" na sledeći serijal - Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata:

  1. 09.10.2016-te
  2. 10.10.2016-te
  3. 11.10.2016-te
  4. 12.10.2016-te

    Postoji i blog - Istoria Banatului, koji lako "sas" rumunskog' možete "razTolmačiti" na bilo koji jezik, koji Vam odgovara !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora