NovoMiloševačka Slika dana - 03.07.2023

Kaštilj brez ograde i kapije I ?!?

Kaštilj brez ograde i kapije I ?!?

    Opis: Nekako, uZadnje vreme", često me meštani "pitadu" i "molidu", da objavim, šta se desilo sa gvozdenim delovima ograde, "našog" Kaštilja, jer su jednostavno nestali ?!?

    "OtKad" su ga Karačonjijevi napravili, nikad' nije "bijo" ovako odgrađen, a ima to godina !!!

    Sećam se, da se nedavno Dragiša Grujić O-Kej, "nudijo" da o "njegovim" trošku 'opravi jedan, mali "devo" ograde, koji je "bijo" sklon pâdu i da je "bijo odbiven" od strane, e sad'..., dal' "sevoske" il' "obštinske" vlasti..., to baš i "neMogu" da se setim, al' sam "ciguran", da je prokomentaris'o, da će se sad' neko, od oni' brîžni iz "sekundarni sirovine", pobrinuti, da baš ti "gvozdeni" delovi ograde i kapija..., "nePadnedu" na nekog', slučajnog' prolaznika !!!

    "Tražijo" sam odgovor, na više mêsta, al' niko, ništa nije smeo da mi kaže, neg' su me svi upućivali na - Načelnika Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, "obštine" Novi Bečej - Dragana Rauškog !!!

    Da vas "podCetim"..., to je onaj, što mi "neDozvoljava" da priđem, uđem, a kamoli nešto organizujem u Žitni "magacin" !!!

    Pošto je najmerodavniji, pokuš'o sam da ga nazovem "priko" telefona, al' mi se, naravno "neJavlja" !!!

    Sreo sam ga "dvaRed"..., "prvi pût" "isprid sevoske ombulante", a "sas pitanjom":

    Nešto je promrmljo i "nastavijo" dalje...

    "Drugi put", u 'odnik, mâle "obštinske" zgrade, "di" mu je "cankalarija", pa na moje isto pitanje:

    ..., je brzo, "kav naUvo metno" mobilni telefon, nešto promrmljo i "nastavijo" dalje...

    Drage "posetijotckinje" i poštovani "posetijoci"..., eto..., "neMogu" da Vam odgovorim, na posta'ljeno pitanje, al' sam bar sazn'o, kô je "najMerodavniji zaTo" !!!

    Daklem, 'oću da pitate Dragana Rauškog..., šta je i "di" su pomenuti, gvozdani delovi ograde i kapija ?

    Da li su, "neDaj" Bože..., dobili "noge" il' krila ?!?

    Ako nisu..., "kojom" i na "kojim nivojima" je "donešena" odluka, da se "takvo štâ uobšte" râdi, celom dužinom ograde Kaštilja, "brez" obzira, što je bila u "dobro stânje, sem" nekol'ko stubova ?!?

    Ako nisu..., kad' je "rasPisat" tender za "takvo štâ" i ko je od više, "preJavljeni firmi poBedijo" ?!?

    Ako nisu..., kad' je "planirat" završetak radova i da li se ograda "naNovo" zîda il' se samo planira vraćanje postojeći' elemenata, na "ista mesta" ?!?

    Ako dođete do zakonski "odgovarajućog" odgovora, jav'te mi, da to objavim na NM "sajit" !!!

    Službena, "emajlirana atresa" mu je:

    dragan.rauski@novibecej.rs

    "Brojovi" telefona "uObštinu" ( Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8... ) su mu:

    +381 (0)23 772-320, 772-321, 772-322, 771-135, 771-136..., LOKAL 106

    Kućni, fiksni broj telefona, pronađen na 11811.rs ( Novo Miloševo, Maršala Tita 17... ):

    +381 (0)23 781-252

    Mobilni broj telefona mu je:

    +381 (0)63 536-730

    "Daklem" zov'te ga, pa ga na "osnovi" - ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, pitajte o svim', ovim', pa mi jâvte, da to i objavim, ne bi li jâvnost novomiloševačka prestala da brine !!!

    "Mlogo fâla" na saradnji !!!

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora