Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Eno ga..., tamo je... Prâvo vreme za cvikeraše !!! Jeste..., al koje revolucije ?!? Referendum MSD NM - još 6-st dana ! Beodran, naderan !?! Nov domen, nov server, nov ... Slike izAtara - kopovo... Krečenja poKući... Steglo...
 
..., dânima "natraške"...
Neko je gâdno štetovo !!! Kad se zaglaviš, a na poljski put... Uglavnom se vreme komentariše... Svako se boji odNekog !!! Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Svinjska kožura... Svakojaki divana ima !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...