Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kobajsce 2013-te !!! Banatcki fruštuk, u ova ladna vremena ! NajLepča novogodišnja jelka NM sajta !!! Referendum MSD NM - još pet dana ! Dinama za bicikli ... Ko se zove Vrabac ? Slike izAtara - Rit... Jesenjo oranje 2006-te... Imal promena ???
 
..., dânima "natraške"...
Žarica... Neko je gâdno štetovo !!! Kad se zaglaviš, a na poljski put... Uglavnom se vreme komentariše... Svako se boji odNekog !!! Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Svinjska kožura...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...