Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Sas one strane tezge... Kako je nasto špic-namet - Kepul... Vandredni izbori za Savet MZ NM 2012-te Klasiranje gospodckog đubreta !!! Atar, u deset slika ... Kav po jajima !!! Il si poLudijo il si pridTim ? Vožnja sas biciklovima... Nova telefonska centrala... Nove telefonske bandere...
 
..., dânima "natraške"...
O količinama i o meri...... Ni severni Banat, nije baš tako ravan ! AustroUgarski rekord !!! Nešto se menja !!! A mislijo je, da će mi umaći II ... Puno srce domaćinovo... A mislijo je, da će mi umaći... Đakonije za Božić... Mir Božiji, Hristos se rodi !!! Srećan Badnji dan i Badnjo veče...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...