Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Gde si naučio, tako dobro da farbaš ? Nisi trebo čistiti taj sneg !!! O nuždama..., velikim I ... Voda u vinograd... Deda Cincar je izišo u Politiku... Gavariće pa ruski ? Fuzbal naLedinu... Bašće u proleće... Zadjni sneg ove zime... Prva letnja bašta...
 
..., dânima "natraške"...
Šta sve sme, a šta sve neSme u tanjir ? Eee..., težak je život nas paora... Srebreni satelit, naNovo leti !!! Marim ja... Petek..., pa još trinajsti !!! Srbija, 12-st godina posla atentata... KodNas u Vojvodinu !!! Google Street View - Novo Miloševo !!! Pravo dobo za sâdnju !!! Srećan Vam Dan žena !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...