Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
PridUskršnje pripreme... Najzad i Cunca i pčêla !!! Uskrs po novim kalendaru II !!! Druga mladost, Omladinskog doma I ... Lale - tek što nisu procvetale !!! Šeret je uvek šeret... Dobar dan rodni kraju ... Domaćin čoek... Maslačak... Debeli Jovica...
 
..., dânima "natraške"...
Ovi dana, lepo cveta trnjina... Kad im je Bog dao... I drugi vašar kodNas u NM, ove godine... Uskrs, po gregorijanskim kalendaru !!! Tojás - 12 !!! Stare, opatekarske fijoke... Râna, cvetna bašćica... Nastavljeni su radovi na Dom kulture !!! Novomiloševački šporet, a naCunce II !!! Novomiloševački šporet, a naCunce I !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...