Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
KC - Branko Andrić u Beč, otvara BKC !!! Piće na vrućinu !!! 1952-ge, je bila jača suša !!! Sirote kokoške... Rodile su šljive !!! NM cvećke, a iz cvetne bašćice ... Suša ... Mesečne, đačke karte... Red od mali nogu... Logan ili Yugo...
 
..., dânima "natraške"...
PriLegneš poslaPodna naKišu, kad ono... Još edan, stâri izraz... Kumova slama - pogled iz NM-a !!! Zavod za zaštitu prirode - trećo mesto ! Šta je važnije: bu-bu il šu-šu ?!? Canon Srbija - Fotografija nedelje !!! Kako ti je bâba ? Natzornikova stražnja guma od bicikla... Sumračni leptir, još slika... Purena kukuruza !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...