Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Eto..., čak je i u pesmu, je ušo... To informator ?!? Usamljeni labud... Crep za piliće... Lična legitimacija posla II rata... Tri konja debela ... U NM vinograde grožđe već zri ... Poseta iz Australije... Đaci prvaci krenuli uŠkolu... Očitaj gas, ako smeš...
 
..., dânima "natraške"...
Da još jedanput pokažem... E, ovoj sam ja sudijo !!! Jedan stari izraz i mali oglas !!! Nešto sas društveni mrêža !!! I noćom je vrućina !!! A samo sam teo, da slikam cvećke... Zdravo, jâko, brezObrazan môrak !!! Satelitcka pragnoza !!! Ko ráno, ráni... Lako je vama na selu !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...