Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Izložba Ane Vidmar u Galeriju S... Kad je opraljen put u sokak L. Pajić ?!? Panorama NM-a, a sas silosa !!! Sektembarski vašar... PaSkupile cigare !!! Korpa za bicikli ... Čobanov ručak ... Berberski trendovi IV... Stara razglednica izBevodre... Ljute papričice...
 
..., dânima "natraške"...
Bilo je ovo, zdravo, jâko vrućo leto !!! Kad nov peto, prvi put kukurikne !!! Lala sme, što niko neSme !!! Da još jedanput pokažem... E, ovoj sam ja sudijo !!! Jedan stari izraz i mali oglas !!! Nešto sas društveni mrêža !!! I noćom je vrućina !!! A samo sam teo, da slikam cvećke... Zdravo, jâko, brezObrazan môrak !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...