Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Plodovi jeseni 2014-te V ... Utisak o TV emisiji !!! Neki put je opastno ići izaSlame !!! Imal lepče NM Slike dana ?!? Mesni samodoprinos 2011 - 2015 ... BKC na 54-ti BG sajma knjiga... Poslednji vašar ove godine... Kako se kaže za lošo vreme ? Glasanje za Sliku dana... Prošo oktomber IV...
 
..., dânima "natraške"...
Senki Vlahović Filipov nagrada ULUDUPS-a Opalijo je prvi mraz ove jeseni !!! SZO protivu slanine, kobajsice i šunke ! Unapred je znao, šta sas takim biva !!! Ala ste i sLagali zdravo !!! uPokojijo se, Ranko Žeravica... Slikovito objašnjenje !!! ZaNas, kav slikere, samo taka pojava !!! Za neke, kreće sizona čišćenja lišća !!! Di ti je tetak..., nešto ga neViđam ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...