Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Molba Zavoda za ravnopravnost polova... Za razglednicu ? Dajte jednu noćnu fotografiju... Šta kaže narod, kume ? Odbrana i zaštita ... Prvi korak ka - Vojvodina SPA!!! Čeka da napuni ... Trijumf NM karatista u Odžake... Karatisti i dalje rasturadu... Poslednji vašar 2005-te...
 
..., dânima "natraške"...
Izgubljena keruša !!! NeTreba da me zoveš priko mobilnog !!! Senki Vlahović Filipov nagrada ULUDUPS-a Opalijo je prvi mraz ove jeseni !!! SZO protivu slanine, kobajsice i šunke ! Unapred je znao, šta sas takim biva !!! Ala ste i sLagali zdravo !!! uPokojijo se, Ranko Žeravica... Slikovito objašnjenje !!! ZaNas, kav slikere, samo taka pojava !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...