Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kako uZadnje vreme, ladite piće ?!? A di je supa ?!? Čestitka za Novu godinu... O padežima... 01.01.11 ... 2009-ta je izaNas !!! Muke sas podDupnjacima ... Rasol... Kako protivu ladnoće... 10000-iti posetilac... Uveliko sezona disnatora...
 
..., dânima "natraške"...
Srećna Nova 2016-ta !!! Jal i Vama stigo poklon ? Sad je meni, sve jasno ?!? Kolači, a sas madžarskog Božića... Čujem..., da si najviše drêko ? Kratka čarolija iz magle... Večeraske tamburaši u NP-Ortak !!!            Božić, po novim kalendaru !!!                     Ukrasi prid zimske praznike II ... Doktorska posla... Ukrasi prid zimske praznike...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...