Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Izlegli su se morčići !!! I ti si raseko prst ? Pišta..., imaš li rakije da ponudiš ? Kad zajedno radidu, deda i unuk... Izmuljavanje kanala ... III Proleće Sime Cucića ... E-ci, pe-ci, pec... Nov NM lokal - za cvikere... BKC likovna kolonija... Merenje pritiska... Čileg...
 
..., dânima "natraške"...
Partnerstvo EU i Srbije kroz fotografije Kako sam presto da pušim !!! Nekolko slika, jednog NM leptira, jednog dana... Čudno, čudo prirode !!! Merkur, izmeđ Cunca i Novog Miloševa !!! Jelena Pajić, ide još dalje u Pinkove zvezde !!! Zna se, kako se mi Lale, vlâdamo subatom !!! Foto konkurs: Di vidim EU u Srbiju - Trećo mesto ! KodNas u NM, sad cvetadu krajcerice i bagrenje !!! Prvi, prâvi, letnji pljusak sas grmljavinom !!! Šta je snajka zGrešila ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...