Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Naprdnjački monstrumi !!! Idemo dalje... Kakuruz je interesantna biljka !!! Domaća roda... Proširenje muzeja Žeravica ... Dajte nešto o piiivu ... IzPraviće se, kad se osuši ... 9-ti Dani Teodora Pavlovića I ... Kigijena juče i danas... Vrućine, pa njazad osveženje... Dani Teodora Pavlovića...
 
..., dânima "natraške"...
E..., ovaj pecaroš, znâ šta će za večeru... Kidanje glâva cunCukreta, a brez nužde !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita... Svađa zbog piva... A gle dedin šešir !!! Šta sve nećedu izmisliti... Plava dêra naNebo... Nađa je kršćena... RazLadila nas je !!! Eeej..., Perice, Perice...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...