Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
I zdravo, a i hvala ti druže !!! To pre nije bilo !!! Gulubčije okupljanje... 100 iljada pesnika za promene - Kikinda NM-čki, palitički flaster !!! Prva, prava, kav jesenja magla ... NB marina, a sas NM lađe ?!? Jesenji NM Šaran maraton 2008-me... Prevencija - nema pušenja...... Vruće lepinje, zajtra... Galebovi...
 
..., dânima "natraške"...
To nije za kompijuter... Nije ovo, neg je ono !!! Švaba i pravoslavne slave... Pripreme za lovnu sizonu... uVeliko se râdi cuncuKret !!! Rakijski jeres... Jorgovan, a u sektembar ?!? EPS seča drva, po NM-u... Majmunsko il’ Ðavolsko drvo ? Dečija, berberska stolica... Sve što se zove - Vojvodina, mora da propadne...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...