Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Šta on sad misli... Evo, ijOpet je neko ispravijo krvinu... NovoMiloševačka, zimska ricitacija... Nova tabla - Kod Duleta !!! Čestitke povodu sedmog rođendana !!! Prošo MSD NM !!! Deda Mraz je već bijo u NM !!! Stigla je tabla Doma kulture ... Mlad paor, a za primer... Kumrijada I.... Slanina iz Beodra S.T.R. II
 
..., dânima "natraške"...
Od čega ćemo praviti Sneška Belića ?!? Danaske je našom NM sajtu, 12-ti rođendan !!! Ko to puca ? Pun Mesec, nad Londonom... E šta sam doŽivijo u Kikindu !!! Divan Beodrana i Karlovčana, priko fejsbuka !!! Eto, što se tako kaže !!! Tamparatura u decemberu !!! Upokojijo se Hužvar Laslo... Ovi Vaši milošefčani, baš i nisu za savobraćaj !!! Valjda nećeš piti soka ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...