Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Teodoru Pavloviću u čast, Izložba Dragoša Kalajića Šta on sad misli... Evo, ijOpet je neko ispravijo krvinu... NovoMiloševačka, zimska ricitacija... Nova tabla - Kod Duleta !!! Čestitke povodu sedmog rođendana !!! Prošo MSD NM !!! Deda Mraz je već bijo u NM !!! Stigla je tabla Doma kulture ... Mlad paor, a za primer... Kumrijada I.... Slanina iz Beodra S.T.R. II
 
..., dânima "natraške"...
PoLagano se skida skela, sas crkvenog tornja... Danaske je našom NM sajtu, trinajsti rođendan !!! E ljudi..., uOzbiljte ste !!! Pojeli bi i mastan papir !!! Imaš poziv, od Tôg i Tôg, da te nosim kod njega ! Zvânje, na pripušavanje... Koristite pritraživač, u gornji desni ćošak !!! Dobro..., mâni te sitne novce uDžep !!! A da vidiš ti..., štrik moje komšinice... Svaka roba, nađe svoju mušteriju !!! Nekadanja, kikindcka peskara..., a sad ribnjak... Aaav..., kûme...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...