Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
KaĆemo mâlko nadêvati ? Kolači, a sas madžarskog Božića... Prvi sneg..., u moj rodni sokak... KaĆeš doći, da mi vidiš bebu ? Pozdrav odozGorena !!! Kinder kokoška... Maskenbal USFV T. Pavlović ... Prvi put, negdi i prvo mesto... Prve zrake Cunca ... Otkup mleka poStarom... Kamen temeljac za most II... Teška ludaja... Centar, bivši korzo...
 
..., dânima "natraške"...
Da nije ovi svêtaca i svadbi... Privrnuli se MSK vagoni, puni kisaline !!! Godine... Srećan Božić svim onim, koji ga danaske slavidu !! Slično, kav nekad, isprid Baba Lîzine kafane... Deda Mraz je već bijo kodNas u Miloševo !!! I u Novo Miloševo je jučeraske počela zima !!! Teška mušterija... Dajte nešto sas disnatora..., da oma ogladnim !!! PoLagano se skida skela, sas crkvenog tornja... Danaske je našom NM sajtu, trinajsti rođendan !!! E ljudi..., uOzbiljte ste !!! Pojeli bi i mastan papir !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...