Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Još edna dobra vest iz NM-a !!! Meurovi za ribice... Vino, ot stare sorte novak II ... Oštar je kav ... Veker, od F1, pa do F12 !!! Baš, baš današnja NM SLika dana... Radi se, radi se... NM boomdeyada ... Panonsko, snežni talasi ... Izbori... Beodranska Crkva noćom... Zdrava rana... Kav pavučina...
 
..., dânima "natraške"...
Brez brige..., teknički problem je u pitanje I ... A gle šta me je pitao, jedan tvoj Miloševčan... Pljušti kiša, za sve novce... Pazte, da ne navučete kaku, jâku zimu !!! I u Sakaru je pao sneg, u vreme fêrije... Dno dna - najZabranjenija pesma u državu na Srbiju Doček Nove 1927-me godine, u Dragutinovu... Kad Vam, neDaj Bože, crkne zamrzivač... Fotografija, od tačno pre deset godina... A šta čoek da uradi ?!? Sivi ždralovi letidu na istok ?!? Pripreme za svêtac... Tamparatura na Prvi dân Božića, a u NM !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...