Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Naši đaci, gosti Ambasade Slovačke !!! Od ponoći je izborna tišina, Bogu fala !!! Zašto mora belo ? Madžin Veliki petek... Otvoren je - Bar Matrix Club !!! USFV Teodor Pavlović pano ... Trážnja za biciklovima Telefonski divan, priko mobilnog... Poplašene srne ... Proradijo londonski stadijon ... NM monografija IV izdanje... Zabavište šeta... Osvećenje Krsta...
 
..., dânima "natraške"...
Zorica Baštovanov - O klupama ispridKuće... Evo..., da se i ja mâlko poFalim... Konkurs za 11-to Proleće Sime Cucića... Evo skoro, pa završen crkven toronj !!! Pažnja, u opisu svevidećeg danas: Iz NM cvećare - Têtin kutak... Naravno... i lale su nam se razCvetale !!! ŠtoGuđ je moglo da se razCveta, razCvetalo se !!! DoSad..., najdraža mi NM Slika dana !!! Počela je sâdnja kronpira... Nastaljadu se radovi na beodranski crkven toronj ! Kako se za ovo kaže ? Koja je to teknika farbanja jaja ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...