Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
PoKvarijo se bicikli natzornika NM Sajta !!! Opet su nam izKrivili štraftu !!! Ta ništa brez vekera !!! Šta nam rôde radidu ? Eto, kaka su to vremena došla !?! Tipično banatcki XXIII !!! Slikanje za članske karte... Treći slavski koncerat TP-a IV ... Meterološki uređaj ... Pametne kere novoMiloševačke ... Počo Galaxy fuzbalski turnir... E-mail priča u nastavcima II... Misli...
 
..., dânima "natraške"...
Tvoja krmača je mlogo manja od moje krave... Slovo ljubve 2018-te... Metode, za kav jačanje imuniteta i zdravlja !!! ZaNas lale..., svake, gumane rukavice su tesne... Još edan NM izum !!! Tajna dijeta !!! Rodčići râstidu !!! Kolko li ôdena olovaka..., baš râdi ?!? Zrî paradajzli izBašće !!! Moja prva, prodaja višanja... Ovom, kav našom preceniku, kanda nešto fali ?!? Celi vikend brez interneta, u madžarski kraj !?! Šta ste u zadnje vreme...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...