Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Dal još savobraća ruski voz ? Počela je jesen... PoFala za fotografiju, a na konkurs... Duga, zvanično zadnjog dana leta... Računi, računi, računi II ... DobarDân..., kako je ? Ljudcka nada... Monopol Telekoma II !!! Jesen berićetna II ... Kotarke se punidu sas kukuruzom ... Trnjine su dobro rodile... Velika kamara bâla slame... Muvopič...
 
..., dânima "natraške"...
Jesen nam i kalendarski stiže... Nije lako ići za ovcama... Iznenada se uPokojijo, Vule Trajlov Bajaga... O Bože, onaj oblak tamo, kav da je neko crto !!! Sreća, pa su izmislili, ove amišne telefone !!! Kineska radnja ima novog vlasnika..., Kineza... Počelo je sas spremanjom zimnice !!! Ajde ondak, ovako da probamo !!! Vedro nebo, a iznad Novog Miloševa ?!? Firmopisačka, pravopisna greška... Večita, firmopisačka greška... Još joj doSad u životu, mleko nije izKipilo !!! Uspešni smo, tamo di političari neTrpadu nos !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...