Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Despotov povratak u Araču, 10.10.2017-te - RTV1 Beodranske pijace nedeljom, izmeđ dva rata IV !!! Maskenbal, veliki NM maskenbal III !!! Ako ništa drugo, barem smokava ima !!! Maskenbal !!! Tragovi u vremenu - Ljubica Verbič I ... Ej kako boledu leđa, od bačke rakije !!! Školski kros 2010-te ... Ljuljajuće sprave ... Dečija nedelja uŠkolu ... Divan kroz rukav... Pečurke u oktomberu... Vesela mešina...
 
..., dânima "natraške"...
Maskenbal..., vêliki maskenbal II ... Maskenbal..., vêliki maskenbal I ... Probo sam... i nePeglam više nikad !!! E..., nikad lepči, paprikaš nije bijo !!! Râdo..., teče sât !!! Lešnik je naNovo počo da pûšća mâce !!! O kuvanju pasulja... Četvrtaci Vas pozivadu na vašar !!! Počeli smo, da se grijemo !!! Pa dobro..., jel mlogo ?!? Dugački..., kako ti je vreme tamo gorena ? Zimovnik, za Vaše cvećke !!! NOVO - Audijo snimak teksta, NM Slike dana !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...