Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ne da nam je bolje, neg nam je sve gore i gore !!! Šta se radi, kad celi dan pada kiša ? Ko je narodu udesijo, taj se obesijo !!! Biće nam bolje, za jedno godinu-dve !!! Promocija nove knjige Ljubice Verbič... Ruže naKišu... Crvena ruža... Crno ispod noktiju ... Pogled izAtara ... Plodovi trnjine ... Seoba neŽivog izAtara u selo... Još statistike... Preteča mobilnog...
 
..., dânima "natraške"...
Kako to..., kafana, a drukčije cene istog pića ?!? Maskenbal..., vêliki maskenbal III ... Maskenbal..., vêliki maskenbal II ... Maskenbal..., vêliki maskenbal I ... Probo sam... i nePeglam više nikad !!! E..., nikad lepči, paprikaš nije bijo !!! Râdo..., teče sât !!! Lešnik je naNovo počo da pûšća mâce !!! O kuvanju pasulja... Četvrtaci Vas pozivadu na vašar !!! Počeli smo, da se grijemo !!! Pa dobro..., jel mlogo ?!? Dugački..., kako ti je vreme tamo gorena ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...