Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Zvânje, na pripušavanje... Divan Beodrana i Karlovčana, priko fejsbuka !!! Već dugo ga nema... Dobar je ovaj NB informator !!! Kobajsce 2013-te !!! Banatcki fruštuk, u ova ladna vremena ! NajLepča novogodišnja jelka NM sajta !!! Referendum MSD NM - još pet dana ! Dinama za bicikli ... Ko se zove Vrabac ? Slike izAtara - Rit... Jesenjo oranje 2006-te... Imal promena ???
 
..., dânima "natraške"...
Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa... Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama III ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama II ... Dogodovštine sas kafanskim muzikama I ... Jesil primetijo..., da sve manje čitadu novine ? Svinjski oglas, a po miloševački !!! Dobronameran savet... Prvi, ozbiljniji mraz...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...