Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
I u Novo Miloševo je jučeraske počela zima !!! BrezObrazna dečurlija !!! Ukrasi prid zimske praznike... Evo, ijOpet da se mâlko poFalimo !!! Kafanska piktija... Naš rođendan je obeležen i u Dnevnik !!! Nîka Cicko - pecaroš iPo !!! Bivši Dan JNA... Velike ladnoće u NM !!! Nedeljnja, laloška supa ... Uspeh NM karatista u Užice... The X-Files misterija... Čestitke za godišnjicu...
 
..., dânima "natraške"...
Najzad..., jučeraske nam je sinilo Cunce !!! Kanta je cela izpražnjena !!! Situvacija je taka... Danaske je našom sajtu - četrnajsti rođendan !!! Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? Pada li, pada... Prvi sneg, zime 2018 / 2019..., a u Miloševo !!! O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...