Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Može li neka fotografija posle jela ? Još se nije ni zaZimilo zglâvno... Znatel, koja je himna Pesničke republike ? Jelenu Pajić, gledidu i u Oustraliju !!! Baš mu i nije verovati... Prvi sneg !!! 16-st dana protiv nasilja nad ženama !!! Nema odžakara... Žmurke ... Vino, ot stare sorte novak ... Poštar beodranski ... Stigle kante za gospodcko đubre... SF film o Beodri, od nastanka... Cela bendzinska pumpa...
 
..., dânima "natraške"...
Ko je poslednji naRed ? Dođi..., neBoj se..., kucu..., dođi !!! Lovna sizona... Posednja duga..., 2019-te... Ćesarski bunar, fotografija Karako Janike !!! Zdrava râna !!! Nije mraz, neg je jutarnja slâna !!! Ćesarski bunar... Zašto je flaša Koka Kole, napunjena kukuruzom ?!? Da se znâ..., ko znâ..., da se sIgra fuzbala !!! Prokot uAtar..., ako nekom priGûsti !!! Karlovački (Dragutinovački) ... nebesko... Od čoveka do zombija - uspeh naši đaka !!! Ta ništa brez video nadzora !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...