Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pošiljke sas komšijom, a priko dêre !!! Stâra krilatica !!! Stigli su nam sivi ždralovi !!! PoSred jata čvoraka !!! Di ti je tetak..., nešto ga neViđam ? BKC na sajam knjiga u BevoGrad... Skupljanje pét ambalaže... I jo Krecavo svinjče... Granafonske ploče, Bate Kojića ... Surava je ova borba za život ... Foto izložba Bate Kojića u NB ... Ko najviše tera bicikli u NM ? Stigli naši šampijoni II .... Silni radovi...
 
..., dânima "natraške"...
Preknjučeranja..., a pogledajte jučeranju sliku... Kad je uJesen lepo vreme, pavučina je svugdi... Saturn, Jupiter i Mesec, a na nebo miloševačko !!! Morate ovo viditi..., al u vidu panorame !!! Dajte nam, onu svesku... Počeli su oraji da sPadadu, a kodNâs u Miloševo ! Laslo Đere, je osvojijo ATP turnir u Sardiniju !!! KodNas nema ono - priko 7 gôra i 7 môra... Crn Gruja i Švrć, često i spavadu zajedno !!! Skîdaj masku..., skîdaj... Gle kolko smo imali kiše, a za 24-ir sata !?! Umro je Bora Drljača... Kad vidim ovakvo šta..., pomislim... I još edne korice knjige..., od moje slike !!! Šta će biti da se jê ( jede... ) ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...