Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Prôđe i ovaj januvar..., 2020-te... Da se oma razumemo... Gotavo je..., od sutra počinje mačiji mesec !!! Glavno je, da nama nije zima... Još ima sivi ždralova... Idi kupi struju... Divan, povodu kalendara... Štos meseca januvara 2013-te... Zdravo, jako je ladno !!! Zdravo jako je ladno !!! Emisija - Klin čorba VK TV ... Problemi sas pasuljom ... Menjadu se pendžeri po selu II ... Dve nove ( stare ) reči... Kafana kod Šena... Sneško Belić 2005...
 
..., dânima "natraške"...
Prošli su svi praznici..., veći svêci... A posla Big Chick-a, u dućan Banat S.T.R.... Jedared..., u kasapnicu Big Chick... IjOpet o zetu i o pahovanoj râni !!! Ovaj, naš zet, neće ništa pahovano da jê !?! Već sam izvuko grdnju, zbog ovake slike !!! Kada padne prvi sneg II !!! Mačke uvek znâdu, di je najmanje lâdno !!! Čim je udarilo Cunce krozPendžer... Vasilice priko NM sajita, a u Madžarsku !!! Prva pobeda frilensera !!! Desila se doSad, najladnija noć..., ove zime !!! Počinjedu zimske radosti..., a počinje i škola... Evo merila, kad treba..., da se malko izSlabi !!! Veliki protest frilensera, isprid Skubštine !!! Jeo je vasilice !?!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...