Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ala ga je poStavijo - svaka mu čâst !!! Posednja duga..., 2019-te... Iznenadni, bliski susret sas pčelom... Gramata i maraton Pesničke republike 25. novembra PESNIČKA REPUBLIKA 26. i 27. novembra Mirođija jesenja... Da ti je sad, kav nekad što je bilo !!! Lepo vreme pridKraj novembera... I kad je ladnoća... Useh naši stolnotenisera u Zrenjanin !!! Još malko, o okruglim brojovima... NM Chat ... Špriceraški divani I ... Eto nas opet u Dnevnik... Pozivnica iz Osnovne škole... Partizani(ovci) V...
 
..., dânima "natraške"...
Trebal Vam krtičnjaka ? PoLagano kreće zimska sizona !!! Kolko znâm..., rakija ne rešava probleme !!! Pa..., zar se niste vakcinisali ?!? Ti pâmtiš i bolje ?!? Snalažljiv krivolovac... Vâlov za mârvu, na ćošak kod Tobijaša i Varge... Fejsbuk banana, a zbog naPR′Dnjaka !!! Cunce dvaRed godišnje, izalazi na ovo mesto !!! Zamena za taolet papir ?!? Pâtka il pâtak..., a na vr krova, moje kotarke ?!? Još o..., onim..., brezObraznim stvarima... Trebal Vam lîšća ? E kad vidim ovako na gromilu, trnjine i šipkove... Jel ideš do sreza ? Novak Đoković - Pariz - 6-ti put !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...