Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Vasilice priko NM sajita, a u Madžarsku !!! Uspeh Vladimira Brežančića i u Samoboru !!! Pahovano je štoGođ !!! Brez brige..., teknički problem je u pitanje II .. Još edna dobra vest iz NM-a !!! Meurovi za ribice... Vino, ot stare sorte novak II ... Oštar je kav ... Veker, od F1, pa do F12 !!! Baš, baš današnja NM SLika dana... Radi se, radi se... NM boomdeyada ... Panonsko, snežni talasi ... Izbori... Beodranska Crkva noćom... Zdrava rana... Kav pavučina...
 
..., dânima "natraške"...
Ko mož, više da popije vinjaka ?!? Ša ti je kazo doktor ? Imamo vesnike, da proleće stiže, a kodNâs u NM !!! Jel bi se ti, uDala za mene ? MAGARAC !!! Išijaz... i dalje bole... Serija - Panteon Matice srpske, a na YouTube-u !!! Ako diGuđ vidite kera saSlike, javte gazdarici !!! Majstorluk koze pase !!! E..., sad već ima materijala..., za môj rôd !!! Išijaz... i dalje bole... Srećna slava Domaćine!!! Prvi sneg ove godine, a kodNâs u Miloševo... Bila nam je Nikolina, najLepča korinđašica !!! Srećan Badnji dân i Badnjo veče !!! Išijaz... i dalje bole... Išijaz... i dalje bole...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...