Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pričajmo po srbski !!! Bijo nam je uGosti, Ilija Tucić... Di si ti..., nema te cêli dan ? Jêmo mi milošefčani i lekvar tašaka !!! Ima Boga !!! Ptičijo carstvo... Stigle su nam rode !!! Gde si naučio, tako dobro da farbaš ? Nisi trebo čistiti taj sneg !!! O nuždama..., velikim I ... Voda u vinograd... Deda Cincar je izišo u Politiku... Gavariće pa ruski ? Fuzbal naLedinu... Bašće u proleće... Zadjni sneg ove zime... Prva letnja bašta...
 
..., dânima "natraške"...
Pitaš me kako sam - 3 u 1 sam ?!? I Crn Gruja i Švrćko, jedva čekadu proleće !!! Vladimir Bata Golušin..., jedan leptirko... Priko noći se smrzne voda uŠavolj !!! Sve što mož, mora da propadne, zbog uvoznika !!! Nastalja se pljačka naroda !!! Voćari su nam u punu pripravnost !!! Ne samo krave..., neg su i ovce uAtar !!! Vodka i energetcko piće, šta bolje za 8-mi mart ? Drage dâme..., srećan Vam 8-mi mart !!! Divije i domaće životinje uAtar !!! Naša dečurlija i dalje svugdi pobeđiva !!! Kosa ti je... Aleksa Lala Kovačov..., prilog, rukom pisat !!! Ajdemo u Kačarevo, na Slaninijadu !!! Bogu fâla..., najzad je prošo mačiji mesec !!! Baba Mârta se najavila ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...