Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Rio Tinto i slični..., marš napolje iz Srbije !!! Vasilice priko NM sajita, a u Madžarsku !!! Uspeh Vladimira Brežančića i u Samoboru !!! Pahovano je štoGođ !!! Brez brige..., teknički problem je u pitanje II .. Još edna dobra vest iz NM-a !!! Meurovi za ribice... Vino, ot stare sorte novak II ... Oštar je kav ... Veker, od F1, pa do F12 !!! Baš, baš današnja NM SLika dana... Radi se, radi se... NM boomdeyada ... Panonsko, snežni talasi ... Izbori... Beodranska Crkva noćom... Zdrava rana... Kav pavučina...
 
..., dânima "natraške"...
Da neBaksuziram, al krenile su mace na lešnik !!! Istoria Banatului - Beodra - Akoš Bauer... Kazo sam ja - odCad samo veselo !!! Dosta je bilo tužno, odCad samo veselo !!! Neko mi je tražijo sliku ove DTD čuvarnice !!! Pazte dobro, nije zalazak, već izlazak Cunca !!! A ko Vam je onaj tamo pijani ?!? Grâno..., alkohol ti neRešava probleme !!! WHEELER DEALER - FIAT 600 - kav naš Fića !!! Još nisu prošli praznici..., a ja sam već susto ? A što su ti krave uAtar..., u januvar ?!? Sv. Števan, svêtac nâs Belićovi izKarlova... Jedan korinđaš, a dve korinđe !!! Srećan Božić !!! Srećan Badnji dân i Badnje veče !!! Uvek je bilo... i biće... U Vojvodini su putevi, pruge, kanali..., právi !!! Jal ovo sad..., Nova godina... il Prvi maj ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...