Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Zlatna medalja za Radovana, a povodu Vidovdana !!! Najveći mi..., komplamenat !!! Dobro idedu radovi, na rimokatoličku crkvu !!! uPokojijo se Jovan Joca Isakov ( od Perkovi )... Kanda, ni karlovčanke nisu bolje od beodranki... Obdržana je svečana akademija SLOVO LJUBVE... Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!! Venera i Jupiter, opet zajedno !!! Stigo nam je ringišpil !!! Talandara ? Podmladak FK Vojvodine - rastura !!! EHOS - Završtni koncerat sizone I ... Lepe foto kritike nadzorniku ... Zdravo Srbo !!! Počela je žetva 2008-me !!! Rastidu rodčići II... Shavolj je simbol Milosheva bre III Muva...
 
..., dânima "natraške"...
Srbija protivu nasilja - deveti put !!! A šta to ševe imadu naGlavu ?!? Što me ti stâlno glêdiš, kako se brijem ?!? Minja Belić - Jaroški - 2008-će godine... Jel još piješ ono..., brezAlkoholno pivo ? Što tako vrstecaš..., kad nešto divaniš ? Napadalo je kiše..., odJedared !!! Srbija protivu nasilja - osmi put !!! IjOpet se vratijo sôvac !!! Čudo od pužova, a kodNas u Miloševo !!! Počinje leto, a kodNas u Miloševo !!! Srednja škola NB - Vuk Batanjski..., MVP !!! A di ti je vodena mera ?!? Anonymus - Pauk fruštukuje zolju !!! Srbija protivu nasilja - sedmi put !!! Petričić - Srećan devedeseti dragom nam Corax-u ! Mlekomap, prodaja mleka ″na flašu″ !!! Maturanti 2023 - Vojvodino moja paorska !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...