Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
TV NB - Radovan Vlahović o romanima: Bapa i 1934. Ta kaka anestezija !?! Radenska, tri srca... Stevo..., davno Vas nisam vidijo !!! Srećna nam godišnjica braka !!! VODA Počo je sas radom, nov Savet MZ NM !!! Lekovita dejstva, razna !!! Kad neko uvek žuri ... Jeli bi lekvar tašaka !!! Imal ko ovaku sliku ? Pun Mesec juri Sunce i obrnuto... Opet o pojasu za spasavanje... Kamioni Džems...
 
..., dânima "natraške"...
Stani..., di si bijo..., šta si radijo ? Jestel skinili božićno-novogodišnje lampice ? Da se oma razumemo... Dižedu akcize na pivo..., sad i - još i mrzim !!! I pošta nam je opljačkana !!! I naNovo je Nole poBedijo, a na Sv. Savu !!! Novo Miloševo..., ledom okovano III ... Novo Miloševo..., ledom okovano II ... Novo Miloševo..., ledom okovano I ... Pôdno grijanje, a ispod flastera !!! I mi milošefčani se vozamo na kamile, kav Palma ! Ko li će lečiti, nâs milošefčane ?!? Pahovano je štoGođ !!! Svetac, kod Cickovi...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...