Fotografi u i o Novom Miloševu...

- Ljubomir Bata Kojić - Fotografije


 Lajf Kategorija - Lajf


 Portreti Kategorija - Portret


 Moda Kategorija - Moda


 Akt Kategorija - Akt


Ljubomir Bata Kojić - Biografija - Izložbe i nagrade