Fotografi u i o Novom Miloševu...

- Ljubomir Bata Kojić - Izložbe i nagrade -

Ljubomir Bata Kojić

      Učcestvujući od 1978. godine na 108 domaćih i međunarodnih izložbi Ljubomir Bata Kojić je do sada osvojio 45 nagrada.
     Navešćemo neke od najznačajnijih nagrada koje je dobio na domaćim i međunarodnim izložbama:

 • XVII. izl. fot. "Zlatno oko" - Novi Sad - 1978. god. - bronzana medalja.
 • II. MIF. "CIN-80" - Novi Sad - 1980. god. - zlatna medalja, slobodna tema - bronzana medalja u temi "Čovek i nafta".
 • MIF. "ROVINJ-88" - Rovinj - 1988. god. - druga nagrada za kolekciju fotografija.
 • XXIX. izl. Vojvođanske fot. - Zrenjanin - 1988. god. - treća nagrada.
 • VII. MIF. "Aradac-89" - Aradac - 1989. god. - treća nagrada.
 • XVII. izl. Jugoslovenske fotografije - Čačak - 1990. god. - diploma za kolekciju.
 • III. MIF. "Šuma čovek drvo" - Sremska Mitrovica - 1990. god. - prva nagrada za kolekciju.
 • Jugoslovenska izl. fot. i revija dijapozitiva "ŽENA-2001" - Novi Sad - prva nagrada za kolekciju fotografija - druga nagrada za kolekciju slajdova - grand prix za kolekciju.
 • Jugoslovenska izl. fot. i revija dijapozitiva "ŽENA-2002" - Novi Sad - prva nagrada za kolekciju.
 • Vojvođanska izl. fot. i dijapozitiva - Novi Sad - 2002. god. - treća nagrada.
 • "ŽENA-2003" - Novi Sad - diploma za kolekciju.
 • XLII. Vojvođanska izl. fot. Novi Sad - 2003. god. - prva nagrada za kolekciju.
 • Maribor international exibition of photography - Maribor - 2003. god. - FIAP plava traka.
 • MIF. "CIN-2003" - Novi Sad - srebrna FIAP medalja.
 • Festicolor-interimage - Belgija - 2004. god. - zlatna medalja kralja Alberta II od Belgije + zlatna medalja PSA. ( američke asocijacije za fotografiju ) + FIAP plava traka + nagrada Agfa Gevart.
 • "ŽENA-2004" - Novi Sad - 2004. god. - treća nagrada za kolekciju.
 • AQUEDUCTE 2004-8 BIENNAL INTERNATIONAL - Španija - 2004. god. - medalja CEF ( španske asocijacije za fotografiju ).
 • The 85th.SCOTTISH SALON OF PHOTOGRAPHY - ŠKOTSKA - diploma SPF
 • XXIII. Vojvođanska izl. fot. - Novi Sad - 2004. god. - Prva nagrada za kolekciju.
 • REFLET MONDIAL DE LA PHOTOGRAPHIE-18e BIENNALE INTERNATIONALE - Belgija - Prix du kiwanis.
 • Izložba fot. "ŽENA-2005" - Novi Sad - 2005. god - prva nagrada za fotografiju.
 • 4eme SALON INTERNATIONAL d ART FHOTOGRAPHIQUE DE LIMOURS - Francuska - 2005. god. - Medaille de bronze FIAP.
 • XLVI. izl. Vojvođanske fotografije - Novi Sad - 2005. god. - druga nagrada za kolekciju.
 • Međunarodna razstava crno-bele fotografije - Portret - 2006. god. - Ljubljana - prva nagrada.
 • "Paunovo pero" IX. Međunarodni festival fotografije i filma - Gospođinci - 2006. god. - Srebrno paunovo pero - druga nagrada.
 • "Foto grupa 5, 6" - Velika Plana, Srbija - 2007. god. - Zlatna medalja
 • "Ivanovo u fokusu" - 2007. god. - Ivanovo, Srbija - Zlatna medalja.
 • 35-ti Salon fotografije "ŽISEL" - Omoljica - 2007 - Bronzana medalja
 • XLVII Izložba Vojvođanske fotografije - Novi Sad - 2007 - Druga nagrada za kolekciju.
 • I-vi Međunarodni salon fotografije "3 OKTOBAR" - BOR - 2007 - Srebrna medalja
 • I-vi Međunarodni salon fotografije "ZAJEČAR" - 2007 - Diploma
 • I-vi MSDF "PARACIN" - 2007 - Zlatna medalja
 • COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS - 2007 - FIAP diploma
 • II-gi Salon umetničke fotografije "IVANOVO U FOKUSU" - 2008 - Srebrna medalja
 • F I A P - 29th BLACK AND WHITE BIENNIAL - SLOVAČKA / ZILINA / - 2008- - F I A P - zlatna medalja
 • 36-ti Salon fotografije "ŽISEL-2008" - OMOLJICA - Zlatna medalja za kolekciju.
 •       Kao posebna priznanja Kojić smatra jednu rečenicu gospodina Borivoja Mirosavljevića autora "Antologije fotografije Vojvodine":

       "Ceo atar Novog Miloševa postao je njegov nepregledni atelje iz kojeg su stizale fotografije na brojne izložbe širom sveta"

       i molba španske Asocijacije za fotografiju da zadrži pet fotografija u Muzeju fotografije Španije.


  Ljubomir Bata Kojić - Biografija - Fotografije