Fotografi u i o Novom Miloševu...

- Steva M. Sekerić -

Steva M. Sekerić

     Rođen je 08.02.1952-ge u Zrenjanin', živi u "Bevograd"...

     Kao fotograf ( KMF FSS... ), je "osvojijo mlogobrojne" nagrade na "međunarodne" i "domaće izložbe"...

     Izjašnjava se "kav" Perležan' ( odakle "mu je koren"... ), Lala iz Banata, a "poGotovu" - kad' su Bačvani u pitanju...

     "Veeeliki" je i drag prijatelj, nama "Milošefčanima"...


- Fotografije -