Fotografi u i o Novom Miloševu...

- Steva M. Sekerić - Fotografije


 Portreti Kategorija - Portreti


 Vojvodina Kategorija - Portreti


 Bosonogo detinjstvo Kategorija - Bosonogo detinjstvo


 Banatske kere Kategorija - Banatske kere


 Razno Kategorija - Razno


- Steva M. Sekerić -