NovoMiloševačka Slika dana - 04.02.2011

Monopol Telekoma III !!!

Monopol Telekoma III !!!

    Opis: Više "puti" smo se "ódena osvrćali", na Telekom Srbija-u - čitajte "srbskog" monopolistu u "fikstnu" telefoniju, mada to "kav", zvanično više nisu !?!

    Zadnji' "puta" je to bile "jesenaske" 22.09.2010-te i o'ma' "sutridan" 22.09.2010-te, što bi bilo dobro da pročitáte...

    Nov' povod je sledeći: moja baba-teta će, Bogu "fala", dvadest' i prvog marta ove godine "naVršiti" - devedes't i dve godine, od čega je "cigurno" više "ot polak života" bila "predPlatnik" onog', što se sad' zove - Telekom Srbija !!!

    "sKrajom" prošle godine, "stigno" joj prilično "uvećat" telefonski račun za mesec "november" 2010-te, u iznos' ot "blizu" - pet 'iljada dinara !!!
    Za "december" 2010-te je taj iznos "doStigno" - sedam 'iljada dinara !!!
    "NeČekajući" da stigne "januvarski" račun, "kav" dobar unuk sam nazv'o svima dobro poznati i čuveni, "koristnički" broj Telekom Srbija-e - 9813 !!!

    Sve je bilo potpuno isto "kav" i "prošli put":

    - Svi "aparateri" su "zavuzeti"..., "očekivato" vreme javljanja je - dva minuta !!!

    I tako je bilo desetak minuta !!!
    "Ondak" se "promenilo" u:

    - Svi "aparateri" su "zavuzeti"..., "očekivato" vreme javljanja je - jedan minut !!!

    "Posla - petnajestak" minuta izgubljenog' vremena, najzad se javila ljubazna "aparaterka", koja je brzo s'vatila "oČim" je reč i kad' sam je "zaMolijo" da mi pošalje listinge telefonski' poziva za navedene meseca, "kazala" mi je, da to jedino mož' da traži lično "vlastnica" telefonskog priključka !?!
    "ObJastnijo" sam joj, da je baba-teta stara, te da baš i "neČuje" najbolje, al' je "aperaterka" ostala neumoljiva, uz napomenu, da joj, kad' "bidnem naNovo" zvao, "priPravim" ličnu kartu...
    Ta šta da Vam kažem !!!
    Nekako sam se "doGovorijo sas" baba-tetom šta treba da kaže i "Jovo naNovo":

    - Svi "aparateri" su "zavuzeti"..., "očekivato" vreme javljanja je - dva minuta !!!

    I tako je opet bilo desetak minuta !!!
    "Ondak" se "promenilo" u:

    - Svi "aparateri" su "zavuzeti"..., "očekivato" vreme javljanja je - jedan minut !!!

    "Posla - petnajestak" minuta izgubljenog' vremena, najzad se javila još 'edna, ljubazna "aparaterka", koja nije baš tako brzo s'vatila, "oČim" je tu reč, al' je tražila da se čuje "sas" pretplatnicom:

 • Dobar dan bako..., pročitajte mi Vaš broj JMBG iz lične karte !!!
 • Šta da radim ?
 • Da mi pročitate Vaš JMBG broj..., iz lične karte !!!
 • Eee..., pile moje..., pa baba "neVidi" ništa, već nekol'ko godina..., "naVukla" mi se katarakta "naOči" !!!
 •     Uz'o sam slušalicu i pit'o, dal' ja mogu da pročitam JMBG iz lične karte, "naŠta" mi je "aperaterka kazala" da sačekam...
      "Posla" kraće tišine:

 • Izvinite što ste čekali..., najbolje će biti, da odnesete pretplatnicu, u najbliži korisnički servis, koji se nalazi u Zrenjanin, u ulici Žitni trg broj šest, gde bi uz njenu ličnu kartu, Vi dobili punomoć...

 •     Naglo sam je "prikino":

 • Gospođo..., pretlatnica uskoro navršava devedes't i dve godine..., pored višestrukog preloma ruke, "priŽivela" je i "lomljavu obaDva" kuka, od koji' joj je jedan zamenjen, a drugi joj je prirodno "zaRastijo", što se "uTe godine" računa "kav prirodan" fenomen..., dalje..., Zrenjanin je pedes't i tri kilometara "doleko" od Novog Miloševa !!!
 • Sačekajte...
 •     I tako se opet "sas" nekim "naNovo konstatovala"...

 • Izvinite što ste čekali..., dajte da čujem pretplatnicu...
 • Evo izvol'te...

 • Bako ?
 • Molim, pile moje !!!
 • Kažite mi..., Vi biste hteli da Vam nešto pošaljemo ?
 • Da !!!
 • A šta biste to hteli.., da li je to listing ?
 • Jeste..., ono što je moj unuk "tražijo" !!!
 •     Da Vas "neDavim" dalje, "sas" onim što je "ondak sledilo", uglavnom, uz čitanje iz cenovnika kol'ko "taka" usluga košta na "mesečni" i kol'ko na "godištnji nivo, obećato" mi je, da će listinzi stići "priko" pošte, "naŠta" sam se "velika zaFalijo" !!!

      NASTAVIĆE SE...

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...