NovoMiloševačka Slika dana - 05.02.2011

Monopol Telekoma IV !!!

Monopol Telekoma IV !!!

    Opis: Eee..., da nastavimo..., a da bi mogli da se nadovežete na dana'nju, morati prvo pročitati - jučer'anju Sliku dana...

    "Posla izvestnog" vremena, u dva odvojena pisma su "stignuli" listinzi telefonski' poziva i sve je o'ma' postalo "jastno - otKud" su "odJedared" počeli da "stižedu" veliki telefonski računi mojoj baba-teti !!!
    Paz'te sad' dobro..., do prvog novembera 2010-te godine, cena telefonske usluge za tačno vreme ( 95...) je bila tri impulsa, iliti =1,2129 dinara ( i "slovom": jedan dinar i dvades't i jedna "koma" dvades't devet para... ), a posla tog' "fikstno" =9,1100 ( i slovom: devet dinara i "jedanajst" para... ) !!!

    VAŽNA NAPOMENA - "uTu cenu" nije uračunat PDV, u iznos' "ot osamnajst odCto" !!!

    To znači, da je usluga "poSkupila":

    750 %

    Imal' to "diGođ", na "ovim, celim, belim" svetu ?!?

    E za tol'ko "odCto", su se "atprilike" i uvećali baba-tetini telefonski računi, jer je ona, pošto "neVidi" - izmeđ' dvades't i trides't "puti naDan" zvala broj 95, a da bi čula koje je "dobo" dana i kol'ko je sati !!!
    Mislim da "neTreba" ni da Vam napominjem, da je niko iz Telekom Srbija-e, "niNaKoji" način nije "obaVestijo", da je usluga koju ona najčešće koristi, tol'ko "poSkupila" !!!
    Zbog slabog vida, televizor nikad' "nePali, neMož" ni da čita novine, a "radijo neČuje", tako da "niNiKoji način" nije mogla da sazna za poskupljenje i eto troška "brez nužde" !!!

    O kol'koj se to velikoj pljački naroda, u stvari radi, od strane monopolističkog, državnog, javnog preduzeća, s'vatićete, kad' Vam kažemo, da "zaTi" desetak sekundi usluge tačnog vremena i "cene koštanja ot" =9,1100 ( i slovom: devet dinara i "jedanajst" para ... ), uz VAŽNU NAPOMENU, da "uTu cenu" nije uračunat PDV, u iznos' "ot osamnajst odCto"..., možete u okvir' "Vašog" telefonskog područja ( mesni "savobraćaj"... ) "slobadno divaniti priko" telefona - dvades't i dva minuta !!!

    A izmeđ' Subatice" i Surdulice ( međumesni "savobraćaj"... ), za "iste novce" možete "divaniti okolo" - šest minuta !?!

    Poziv na broj 95, usluge za "obavešćenje" o "tačnim" vremenu, Telekom Srbija-e Vam sabira u okvir' - mesnog svobraćaja...

    ... i "ondak", ako ne izgubite stpljenje i ipak dočekate "aperaterku" na dobro poznati i čuveni, "koristnički" broj Telekom Srbija-e - 9813, ona Vam značajno kaže:

 • Imate uvećane mesne razgovore !!!
 •     VAŽNA NAPOMENA - "neDaj" Bože, da više "zovete" broj 988, za uslugu "obavešćenja" o telefonskim brojevima, jer joj je "sadekana cena koštanja" =25,10 ( i slovom: dvades't i pet dinara i deset para ... ), uz isto "taku" VAŽNU NAPOMENU, da "uTu cenu" nije uračunat PDV, u iznos' "ot osamnajst odCto" !!!

      NASTAVIĆE SE...

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...