NovoMiloševačka Slika dana - 21.02.2018

MZ NM izgubila sûd ( jedanajst milijona ) !

MZ NM izgubila sûd ( jedanajst milijona ) !

    Opis: Eto nama novo', u "selo" - Novo Miloševo..., a čudi me, da još nije "razglašeno" !!!

    A glasi ovako:

    Graditelj d.o.o. iz Kikinde, je "po tužbi, posla sudckog" maratona i svi', mogući' "instansi, dobijo sûd protivu" naše Mesne zajednice "Novog Miloševa", a što nâs "milošefčane" kôšta, nešto "priko 11-jst milijona" dinara i "slovom: JedanajstMilijona" dinara !!!

    Šta da se kaže..., o "tîm" i svim', ostalim', rešenim i nerešenim "slučajovima"..., blagovremeno je bilo rêči na "ovaj sajt", a ko ima vremena, neg' "priGleda" detaljnije NovoMiloševačke, političke stranice, "izOTog" doba...

    I svi "znâdu", ko je "zaTo" kriv, a "ijOpet, kav" niko nije odgovoran, al' se već znâ..., da će selo "izPaštati" !?!

    Da se razumemo..., glavni prihodi našoj, Mesnoj zajednici je Mesni samodoprinos, čija su "sredctva" strogo "nâmenska" i "kav neMogu" se trošiti niNišta" drugo, tako da se odatle, "kav" nikako "neMož" namiriti dûg, "sas" pripadajućim kamatama !!!

    "Daklem", neko će morati da "legne", a to bi po "logiki", trebalo da "bidne, kav" naša SO ( "Skubština Obštine"... ) Novi Bečej !!!

    Međutim, "nePostoji stâvka zaTo" u "obštinski" budžet' ( "kav" i što godinama nema - Ništa iz obštinskog budžeta za Dom kulture !?! ), a isti se "kav", takođe "neMož trošiti" u nepredviđene svrhe !!!

    "Kav" pokrajinu na Vojvodinu" i "kav državu na Srbiju, takvo" štâ "neInteresuje", a "poGotovu" da "financijski legne" za "sumljive makinacije" !!!

    "Aktualni" sada'nji i bivši akteri, su bili "na pregovore sas tužiteljom", a koji naravno neće odustati od presude mu u korist !!!

    I šta je "naŽalost, kanda" rešenje ?

    "Kanda" će blokada računa, pôpis pokretne i nepokretne imovine Mesne zajednice "Novog Miloševa" i prodaja "putom sudckog" oglašavanja i licitacije biti jedino rešenje...

    Ja sad', baš i nisam "ciguran", kol'ka je ta imovina i dal' mož' "leći" za sve to, al' sam nešto "naČuo", da se "uZadnji" nekol'ko godina, od râdni' ljudi i "poljaPrivrednika", godišnje od Mesnog samodoprinosa, naplati oko "okolo" 10 "milijona" dinara i "slovom": DesetMilijonaDinara, a da je prošle godine, "kav" bilo vîška, od - 4-ir i "slovom": četir' "milijona" dinara, što je pametno i brzo potrošeno, na samo "taki" pos'o, a to je - Staza od 4-ir i "slovom": četir milijona dinara, "zaŠta" je "angažovata" Ekogradnja d.o.o. "izMelenaca" !!!

    Za "pridPostaviti" je, da će kombinacija naplate po tužbi, biti "po zatečenim na račun" i "po prodaji novomiloševačke" imovine, jer bi to još i bilo najlegalnije !!!

    Dok se dûg "neNaplati" sport, kultura, vatorgasci i ostali, "ostajedu brez" prihoda, a verovatno i brez imovine...

    Pored sveg'..., iskren da Vam "bidnem", najviše mi je žao "aktualnog precenika obštine Novi Bečej ( pošto sam i sâm, ranije "bijo naTu fukciju"... ), jer on nije tu, ama baš ništa kriv, a bilo štâ da odluči, svakako neće valjati "po njega"..., al' i nije..., jer je sâm sebi bir'o saradnike, pomoćnike, savetodavce il' kako se već to "zovedu danaske"...

    Pošto "kanda ôdena, kodNas" u "Miloševo", neće biti više ništa, ostaje nam samo jedno, a to je da svi zajedno, "kav" pevamo hit "izOTog" dôba - Ajdemo za Beograd !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora