NovoMiloševačke, političke stranice...

Datum i naslovi:

31.05.2011 - UVOD...
03.06.2011 - Još sasvim "malko" o "politiki" I ...
05.06.2011 - Očistimo Srbiju I !!!
06.06.2011 - Očistimo Srbiju II !!!
09.08.2011 - USFV Teodor Pavlović, je "očo" u Italiju !
23.08.2011 - USFV Teodor Pavlović u "Italiju" !
26.08.2011 - USFV Teodor Pavlović na kanal' DTD III...
27.08.2011 - NM tamburaši - pobednici u NB !!!
15.09.2011 - NM-čki, palitički "flaster" !!!
27.09.2011 - Saradnja "sas obštinskim" sajtom II ...
28.09.2011 - Briga za korisnike tuđe nege i pomoći...
10.10.2011 - Naša "vrhuška", to nikad "neBi" uradila !!!
11.10.2011 - Ajdemo za Beograd ( neDaj Bože ) !!!
17.10.2011 - Roba Ilije Sarajlije...
22.10.2011 - Nema dalje..., "neDa precenik" sela !!!
26.10.2011 - Narodna inicijativa građana Novog Miloševa
za razrešenje "postojećog" Saveta Mesne zajednice
i organizovanje prevremenih izbora !!!
28.10.2011 - Razrešen je Savet MZ "Novog Miloševa"
07.11.2011 - Šta kaže narod, kume ?
09.11.2011 - E "neDam" fotelju !!!
15.11.2011 - Iskočiće osigurač od MZ NM digitrona !!!
18.11.2011 - Dnevni list Blic, Vojvođanska hronika: Selo duguje milione !!!
Vojnović: Ne radim za nižu platu !!!
19.11.2011 - Radio Televizija Vojvodine: Smenjen Savet MZ Novo Miloševo !!!
20.11.2011 - Vojvođanski dnevni list Dnevnik - Opozvani zbog bahatog ponašanja !!!
17.12.2011 - "oKitili" su nam "center" sela - "badava" !!!
21.12.2011 - "Raspisati" su izbori za MZ NM !!!
05.01.2012 - "Bakanalije" u "prostorije" MZ-e...
10.01.2012 - Jadžent u NM !!!

05.01.2012 - "Bakanalije" u "prostorije" MZ-e...

    "Poslednjog" petka, 2011-te godine, manji deo, od ukupnog članstva Mesne oranizacije LSV-a ( Lige Socijademokrata Vojvodine... ), je "tražijo ključove" od svečane sale Mesne zajednice, za "partiski" sastanak, što im je, "kav" i svim' ostalim', po "takim zahtevu" i udovoljeno !!!

    "Kav" što Vam je dobro poznato, "njin" precenik je nedavno dao ostavku i "razočarat, naPustijo" LSV, kad' je "svatijo", kol'ko su odbornici u Savet' MZ "Novog Miloševa", a iz njegove stranke, doprineli "sevoskim" dugovanjima, u iznos', od "priko" dvades't i pet milijona dinara !!!

    "Kažedu", da je sastanak "sas, uglavnom neobavešćenim" članovima LSV-a, o "aktualnim" događanjima u "selo", krâtko traj'o i da je tek, pošto su isti žurno ispraćeni, "posla" tog' "krenila", kako se to "danaske", po "savremenim" kaže - glavna žuraja !!!

    Došli su navodno, bivši "fukcijoneri" i odbornici Mesne zajednice, al' ne svi, neg' se "vasPostavilo" kasnije, samo oni koji su pravili il' svesno il' nesvesno podržavali i "sakrivali silna" dugovanja, uz isplaćivanje "najVišlji" plata "uObštinu" Novi Bečej, a i šire !!!

    Kad' sam kasnije pit'o, a što nisu pozvati svi bivši članovi Saveta, neg' samo "odabrati", rečeno mi je, da mi nismo "poZvati, zaTo", jer smo - rušili Mesnu zajednicu !!!

    Znači, ako smo mi "neZvati" - rušitelji, kako li bi tek "ondak", oni trebalo da se "zovedu" ?!?

    Tu nije bilo "mlogo divana", neg' se o'ma' "krenilo" na "konkretno", a u vidu "jeća" i pića, a neki "tvrdidu", da je još samo paprikaš, onako iz "bograča falijo" !!!

    Dal' zbog sećanja, na nekada'nja, "poNji" lepa vremena il' nečeg' drugog', "uTi" nekol'ko sati su se zaiskrile oči, "poZvatim", bivšim "fukcijonerima" i članovima Saveta, iz SPO-a, SNS-a, "Gej 17-jst" i ostali, čak i iz "predhodnih" mandata !!!

    Zamislite i', "uTi" nekol'ko sati..., kako "sedidu, mrsidu" i "pijedu" u "svečanu salu" Mesne zajednice i "sećadu" se - eeejjj..., kako je to nekad' bilo...

    Jedino što nije bilo, "kav" nekad' što je bilo, je to, što su detaljno počistili "zaNjima", baš i poslednje mrvice 'rane, a u cilju prikrivanja dokaza "palitičkog" rada, sem "sage" belog luka, od "kobajsica", koji se baš "razŠirijo" po svečanoj sali i 'odniku zgrade Mesne "kancalarije" i Mesne zajednice...

    Lepo im je kaz'o jedan na fejsbuk:

   Eto..., da niste jeli "kobajsica", niko "neBi" ni znao da ste "banketirali" !!!

    ...nazad na datume i naslove...

31.05.2011 - UVOD...

    "Brez" obzira, kol'ko se "trudijo", da "kav natzornik" ovog' sajta, ikako izbegnem politiku na "stranice" ovog' sajta, "posla" sedam godina rada na "njega", pokazalo se, da to jednostavno nije moguće !!!
    A pitate se - 'što ?!?
    Jedan "ot" razloga je i to, što Vam se mož' desiti, da jedan običan sekretar Mesne zajednice "Novo Miloševo", "brez" ikakve griže savesti, čak i "brez" odluke Saveta, ubriše "komplektan" sadržaj sajta, "kav" da je sajt, "kav" i "celo selo" njegovo lično "vlastništvo" !?!
    Sedam godina svakodnevnog rada, "priko" dve 'iljade i "trista" Slika dana, više "ot" deset 'iljada fotografija i "priko milijon" i po poseta jednom "sevoskom" sajtu, je nestalo u roku "ot" nekol'ko sati, samo zbog povređene sujete "pomenitog, aktualnog" sekretara Mesne zajednica !!!
    A sujeta mu je povređena, samo na "osnovi" dva komentara "posetijoca našog" sajta i to ne preterano oštra !!!
    Kako je to "kronološki" teklo, možete "izPratiti" u mali serijal NM Slika dana, počevu "ot" 25.05.2011-te

    Opet se "cigurno" pitate, pa jal' moguće, da je taj sekretar tol'ko "moćan", kad' mož' da radi šta "guđ" 'oće i "brez" odluka Saveta ?!?

    Evo šta "oTim", zvanično "kaže" - POSLOVNIK O RADU SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVOG MILOŠEVA

    Član 12.
    Savet ima sekretara.
    Sekretar se stara o obavljanju stručnih poslove u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Saveta i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine pomaže predsedniku Saveta u pripremi i rukovođenju sednica Skupštine u primeni i sprovođenju zaključaka Saveta.
    Sekretar Saveta se postavlja na period od 4 godine i može biti ponovo postavljen.
    Za sekretara Saveta može biti postavljeno lice sa završenom srednjom školom i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

    Napomena - reči u član' "dvanajst", označene tamnim, to jest' "mastnim" slovima, su "poGreštne" i trebalo bi da "stoji" - Saveta !!!

    Ovo je "iz razloga", što je još u "prošli mandat" Saveta Mesne zajednice ( "ot" 2005-te, do 2009-te... ), pomenuti poslovnik "prePisat ot" - POSLOVNIK-a O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ, pa je eto, ti' nekol'ko reči, "proMaknilo"...

    A evo šta "oTim", zvanično "kaže" - STATUT MESNE ZAJEDNICE NOVOG MILOŠEVA

    Sekretar mesne zajednice

     Član 44.

     Mesna zajednice ima sekretara.
    Za sekretara Mesne zajednice može biti postavljeno lice koje ima završenu najmanje srednju školu i najmanje tri godine radnog iskustva i ostale uslove predviđene zakonom za zasnivanje radnog odnosa.
    Sekretara imenuje i razrešava Savet Mesne zajednice, na osnovu raspisanog konkursa na mandat od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

     Član 45.

     Sekretar Mesna zajednice obavlja sledeće poslove:
    1. stara se o zakonitom radu Mesne zajednice.
    2. obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Mesnu zajednicu
    3. pomaže predsedniku Saveta u pripremi i rukovođenju sednicama, u sprovođenju zaključaka i stara se o obavljanjuu stručnih i drugih potreba Saveta Mesne zajednice

     Sekretar Mesne zajednice odgovara za svoje poslove Savetu Mesne zajednice i Skupštini opštine Novi Bečej za određene poverene poslove.

    "Molijo" bi' Vas da obratite "na pažnju", na "sledećo", a jako važno:

    Sekretara imenuje i razrešava Savet Mesne zajednice, na osnovu raspisanog konkursa na mandat od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

    Poslovnik o radu, nije tako precizan, kol'ko Statut jeste, a Statut je "svugdi stariji ot" Poslovnika, no jedna stvar je tu potpuno "jastna" -

    NIKAKAV KONKURS NIJE "RASPISAT", NEG' JE SEKRETATAR "PREGLASAVANJOM IMENOVAT" NA "PRVU KONSTITUIVNU SEDNICU, SADAŠNJOG" SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVOG MILOŠEVA, UZ USLOV, DA SE ZBOG "TOG", UBRZO "USKLADIDU" POSLOVNIK I STATUT "POTOM" PITANJU !!!

    Jednostavnim, da "neKažem" - prostim rečima rečeno - "aktualni" sekretar je nezakonito i nelegalno "zaPošljen" u "Mesnu zajednicu" Novog Miloševa, već više "ot" dve godine, a nisam "ciguran", nit' upućen "uTo", dal' je legalno i zakonito "imenovat uProšli" mandat ( 2005-te do 2009-te... ), pa čak ni u "pridProšli" ( 2001-ve do 2005-te... )...

    ...nazad na datume i naslove...