Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pronađena fotografija !!! Noćoske je bilo -15 Mali jubileji NM sajta... Darovni koncert Braće Teofilović I Nadri kuršmiti I ... Sizona disnatora ... Bijo gladan, pa proguto slovo... Kav da je proleće... Pomozite G-dji Žunić...
 
..., dânima "natraške"...
Svako se boji odNekog !!! Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Svinjska kožura... Svakojaki divana ima !!! Natzorniče, dal si ti, baš pravi Lala ? Pišta, šta si najviše volo da radiš ? Kaka ti je ovo rakija ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...