Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Telefonski divan, kroz rukav... Spomenik na Akaču... Moj deda, već dugo ore nebeske njive... Svi imadu minđuše ?!? Još edno doVikivanje na sokak ... Najmlađi NM-čani, osvojili nagrade! Stare, dobre, kaljeve pećke ... Kupus i svinji u recitaciju... Ajde pomozi nam Sveti... Oranje...
 
..., dânima "natraške"...
Lep, jesenji dan... Kupus je uRezat !!! Teška obštinska i sevoska bruka !!! Izgubljena keruša !!! NeTreba da me zoveš priko mobilnog !!! Senki Vlahović Filipov nagrada ULUDUPS-a Opalijo je prvi mraz ove jeseni !!! SZO protivu slanine, kobajsice i šunke ! Unapred je znao, šta sas takim biva !!! Ala ste i sLagali zdravo !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...