Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ta ništa brez fejsbuka !!! TV program... Pa, meti ondak i onu drugu tablu !!! Laloška supa... Živili !!! Savremena dečurlija ... U ribara mokre gaće ... Jal izdržala krovna građa ? Pripreme NM karatista na Taru... NovoMiloševački mali oglasi II... Spailuk...
 
..., dânima "natraške"...
Prvi vesnik proleća !!! Nešto se oseća ? I ja više neću biti autor svojih fotografija !!! Meurovi za ribice... Katica..., mlada, predratna, kino operaterka... Retko se uzima u ruke... Jedna letnja priča... Možda je skela rešenje ? Slavski kolač... Čestitka za kav Novu srbsku godinu... Imamo novo na sajt !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...